browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Huurvoorwaarden en Huisregels

Huurvoorwaarden en Huisregels Konijnenkamp 51.

Alle huurprijzen zijn inclusief: energiekosten,  toeristenbelasting, bad en keukenlinnen en exclusief verplichte eindschoonmaak, beddengoed en reserveringskosten.

 

Controleert u a.u.b. de bevestiging goed op de daarop vermelde gegevens. Nadat u van ons de bevestiging heeft ontvangen, maakt u de aanbetaling binnen 10 dagen over.

Een kopie van de huurovereenkomst binnen 1 week retourneren. Voor huurperiodes van een week of langer, vragen wij 50% aanbetaling bij reservering en 50% uiterlijk 1 maand voor aankomst. Voor huurperiodes korter dan een week is het gehele bedrag bij reservering verschuldigd. Pas als de (aan)betaling binnen de gestelde termijn voldaan is, is de reservering definitief!

 

De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode. Op de dag van vertrek dient u de vakantiewoning opgeruimd en bezemschoon op de aangegeven tijd ontruimd te hebben. Ook de keuken moet opgeruimd en schoon achtergelaten worden. Denk met name aan de pannen, het eet – en drinkgerei, magnetron, koelkast en gasstel!

 

Tijd van vertrek en aankomst zijn vastgelegd. Afwijkende tijden graag ruim van te voren overleggen.

De Waarborgsom (100 euro) wordt na de huurperiode teruggestort op uw rekening. Eventuele door u veroorzaakte schade wordt verrekend. Mocht u na aankomst in de woning een schade ontdekken, meldt dit direct.

 

Huisdieren zijn welkom in overleg.

Roken is binnen niet toegestaan, buiten geen probleem!

Indien, om welke reden dan ook, de huurder de overeenkomst annuleert, of niet nakomt, dan is hij aan de verhuurder navolgende vergoeding verschuldigd:

  • bij annulering 50 % van de overeengekomen huurprijs.
  • bij annulering binnen 1 maand en de ingangsdatum 100 % van de overeengekomen huurprijs.

 

Wij raden U aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Wij behouden altijd het recht om een reservering kosteloos te annuleren indien dit door omstandigheden noodzakelijk mocht zijn.

 

Onder – of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Het gebruik van bedlinnen, is op elk te gebruiken bed verplicht! Verblijf van meer personen, dan geboekt is, is zonder onze toestemming niet toegestaan.

 

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade, welke is ontstaan tijdens het verblijf op zijn terrein.

De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade, die wordt veroorzaakt door het verrichten van handelingen of nalaten daarvan, van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers, voor zover het gaat om schade, die hen kan worden toegerekend.

Verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder dan wel de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust (lawaai na 23.00 uur) en het onnodig overlast veroorzaken.